شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972

سونوگرافی بارداری

هر فرد بارداری در طول کل دوره بارداری برای کنترل روند بارداری و رشد جنین و همچنین غربالگری نقص های مادرزادی چندین سونوگرافی باید انجام دهد.
اولین سونوگرافی بارداری که به طور معمول دو تا سه هفته بعد از عقب افتادن قاعدگی و به دنبال مثبت شدن تست های بارداری (بیبی چک-آزمایش خون) انجام می شود و از طرفی برای هر مادر بارداری بسیار هیجان انگیز است و از طرفی بسیار دلهره آور و این طبیعی است که مادران باردار نگران طبیعی بودن شرایط فرزند خود باشند.
ادامه مطلب