شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972
جامع ترین مرکز تصویربرداری
در جنوب تهران
تجهیزات پزشکی روز دنیا
پزشکان و کادر پرسنلی مجرب
طرف قرار داد بیمه های پایه
تامین اجتماعی - خدمات درمانی - نیروهای مسلح

خانواده بزرگ مرکز تصویربرداری رازی(دکتر علیزاده)

پزشکان و کارشناسان متخصص، دلسوز و متعهد

دکتر وحید علیزاده

رادیولوژیست
دارای تخصص در زمینه ام آر آی قلب اینترونشن رادیولوژی

دکتر بهار مباشری

رادیولوژیست
فلوشیپ رادیولوژی پستان و زنان

دکتر رضا علیزاده

رادیولوژیست
بنیان گذار مرکز تصویر برداری رازی شهر ری عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصص رادیولوژی دارای تخصص در زمینه ام آر آی و سی تی اسکن(MSK,GI)

دکتر سوده فرتوک زاده

رادیولوژیست
دارای تخصص در زمینه رادیولوژی زنان و برست

دکتر سید محمد جعفری

رادیولوژیست
دارای تخصص در زمینه سونوگرافی

دکتر سعید علیزاده

دندانپزشک
متخصص پروتز

دکتر عادله دادخواه

رادیولوژیست
دارای تخصص در زمینه سونوگرافی

دکتر کیمیا کاتبی

رادیولوژیست
دارای تخصص در زمینه سونوگرافی

دکتر حسن مددی

رادیولوژیست
دارای تخصص در زمینه سونوگرافی