شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972

سونوگرافی نوزادان

در نوزادان برای بررسی مغز، هیپ و همچنین مفاصل و ستون فقرات از سونوگرافی استفاده می شود.