شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972

سونوگرافی رنگی داپلر

سونوگرافی رنگی داپلر برای بررسی جریان خون ازامواج صوتی با فرکانس بالا برای بررسی عروق،لخته خونی و... استفاده می کند.