شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972

سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید

سونوگرافی تیروئید از امواج صوتی برای تولید تصاویری از غده تیروئید در گردن استفاده می کند