شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972

سونوگرافی زنان

سونوگرافی در تشخیص و بررسی بیماری های زنان از جمله توده های سینه، بیماری های رحم و تخمدان و... نقش به سزایی دارد.