شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972
جامع ترین مرکز تصویربرداری
در جنوب تهران
تجهیزات پزشکی روز دنیا
پزشکان و کادر پرسنلی مجرب
طرف قرار داد بیمه های پایه
تامین اجتماعی - خدمات درمانی - نیروهای مسلح

بخش های کلینیکال

زنان و مامایی

پزشکان محترم متخصص زنان و زایمان و همچنین ماماهای گرامی در این قسمت می توانند به لیست بیماران خود، تصاویر پزشکی، گزارش آن ها و از آخرین اخبار و مقالات این حوزه دسترسی داشته باشند.

ارتوپدی

پزشکان محترم متخصص ارتوپد و جراحان گرامی در این قسمت می توانند به لیست بیماران خود، تصاویر پزشکی، گزارش آن ها و از آخرین اخبار و مقالات این حوزه دسترسی داشته باشند.

سیستم عصبی، مغز و ستون و فقرات

پزشکان محترم متخصص و جراحان گرامی در این قسمت می توانند به لیست بیماران خود، تصاویر پزشکی، گزارش آن ها و از آخرین اخبار و مقالات این حوزه دسترسی داشته باشند.

جنرال (کلیه و مجاری ادراری، ریه، کبد)

پزشکان محترم در این قسمت می توانند به لیست بیماران خود، تصاویر پزشکی، گزارش آن ها و از آخرین اخبار و مقالات این حوزه دسترسی داشته باشند.